KLACHT- EN RETOURVOORWAARDEN

Bij klachten verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@jadevo.nl.


ONZE RETOURVOORWAARDEN
In overleg kunnen wij de geleverde pallet retour halen. Overige goederen kunt u, voldoende gefrankeerd, retour sturen. Voeg de kopie factuur/pakbon toe. Na ontvangst van de goederen wordt uw retourzending in behandeling genomen en wordt u bericht over de verdere afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt binnen 30 dagen plaats.

HERROEPINGSRECHT
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

KLACHTEN
Vervelend als u niet tevreden bent over onze producten en/of dienstverlening. In dit geval wil ik u vragen uw klacht via e-mail aan onze klantenservice door te geven. Vervolgens zullen wij (in overeenstemming) tot een passende oplossing proberen te komen. Indien u na levering constateert dat de blokken niet in orde zijn, stapel de pallet dan niet af tot nadere instructies van één van onze collega's. De pallet kan dan eventueel nog omgeruild worden.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Jadevo binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Jadevo BioEnergy V.O.F. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Jadevo BioEnergy V.O.F. komen.

6.5. Een vergoeding zal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.

6.6 Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Meer over onze leveringsvoorwaarden vindt u hier.